cijfersberekenen.nl/print

cijfersberekenen.nl is hét online hulpmiddel voor docenten bij het berekenen van cijfers voor een toets!

Voldoende

5,5

Toets

45,0 punten

Normering

Normeringsterm 1,0

OnjuistOnjuist
0,0
0,0%
0,5
1,1%
1,0
2,2%
1,5
3,3%
2,0
4,4%
2,5
5,6%
3,0
6,7%
3,5
7,8%
4,0
8,9%
4,5
10,0%
5,0
11,1%
5,5
12,2%
6,0
13,3%
6,5
14,4%
7,0
15,6%
7,5
16,7%
8,0
17,8%
8,5
18,9%
9,0
20,0%
9,5
21,1%
10,0
22,2%
10,5
23,3%
11,0
24,4%
11,5
25,6%
12,0
26,7%
12,5
27,8%
13,0
28,9%
13,5
30,0%
14,0
31,1%
14,5
32,2%
15,0
33,3%
15,5
34,4%
16,0
35,6%
16,5
36,7%
17,0
37,8%
17,5
38,9%
18,0
40,0%
18,5
41,1%
19,0
42,2%
19,5
43,3%
20,0
44,4%
20,5
45,6%
21,0
46,7%
21,5
47,8%
22,0
48,9%
22,5
50,0%
  
OnjuistOnjuist
23,0
51,1%
23,5
52,2%
24,0
53,3%
24,5
54,4%
25,0
55,6%
25,5
56,7%
26,0
57,8%
26,5
58,9%
27,0
60,0%
27,5
61,1%
28,0
62,2%
28,5
63,3%
29,0
64,4%
29,5
65,6%
30,0
66,7%
30,5
67,8%
31,0
68,9%
31,5
70,0%
32,0
71,1%
32,5
72,2%
33,0
73,3%
33,5
74,4%
34,0
75,6%
34,5
76,7%
35,0
77,8%
35,5
78,9%
36,0
80,0%
36,5
81,1%
37,0
82,2%
37,5
83,3%
38,0
84,4%
38,5
85,6%
39,0
86,7%
39,5
87,8%
40,0
88,9%
40,5
90,0%
41,0
91,1%
41,5
92,2%
42,0
93,3%
42,5
94,4%
43,0
95,6%
43,5
96,7%
44,0
97,8%
44,5
98,9%
45,0
100,0%