cijfersberekenen.nl is hét online hulpmiddel voor docenten bij het berekenen van cijfers voor een toets!

cijfersberekenen.nl is hét online hulpmiddel voor docenten bij het berekenen van cijfers voor een toets!

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Instellingen

Voldoende

JuistOnjuistCijfer
20,000,0010
19,750,2510
19,500,5010
19,250,7510
19,001,0010
18,751,259
18,501,509
18,251,759
18,002,009
17,752,259
17,502,509
17,252,759
17,003,009
16,753,259
16,503,508
16,253,758
16,004,008
15,754,258
15,504,508
15,254,758
15,005,008
14,755,258
14,505,508
14,255,757
14,006,007
13,756,257
13,506,507
13,256,757
13,007,007
12,757,257
12,507,507
12,257,757
12,008,006
11,758,256
11,508,506
11,258,756
11,009,006
10,759,256
10,509,506
10,259,756
10,0010,006
   

Onvoldoende

JuistOnjuistCijfer
9,7510,255
9,5010,505
9,2510,755
9,0011,005
8,7511,255
8,5011,505
8,2511,755
8,0012,005
7,7512,254
7,5012,504
7,2512,754
7,0013,004
6,7513,254
6,5013,504
6,2513,754
6,0014,004
5,7514,254
5,5014,503
5,2514,753
5,0015,003
4,7515,253
4,5015,503
4,2515,753
4,0016,003
3,7516,253
3,5016,503
3,2516,752
3,0017,002
2,7517,252
2,5017,502
2,2517,752
2,0018,002
1,7518,252
1,5018,502
1,2518,752
1,0019,001
0,7519,251
0,5019,501
0,2519,751
0,0020,001
   

Weergave

Opties

Opties

Informatie

Normeringsterm (n-term)

De cijfers worden berekend op basis van vijf lineaire formules, strikt volgens de algoritmen van Cito en het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De breekpunten worden bepaald met behulp van de gekozen normeringsterm. Het instellen van een normeringsterm is mogelijk met een waarde van normeringsterm 0,0 tot en met 2,0. De maximale schaallengte bedraagt 200 punten.

Fouten per punt

De cijfers worden berekend op basis van twee lineaire formules. Het breekpunt tussen de twee formules wordt bepaald bij de grens van het cijfer 1,0 of het einde van de schaallengte. Het instellen van een normering met behulp van fouten is mogelijk met een waarde van 0,5 fout per punt tot en met 25 fouten per punt. De maximale schaallengte bedraagt 200 punten.

Percentage lineair

De cijfers worden berekend op basis van twee lineaire formules. Het breekpunt tussen de twee formules wordt bepaald bij de grens van het cijfer 1,0 of het einde van de schaallengte. Het instellen van een normering met behulp van een lineaire formule is mogelijk met een waarde van 1 procent tot en met 99 procent. De maximale schaallengte bedraagt 200 punten.

Percentage non-lineair

De cijfers worden berekend op basis van twee lineaire formules. Het breekpunt bij een voldoende (het cijfer 5,0, 5,5 of 6,0) wordt bepaald met behulp van het gekozen percentage. Het instellen van een normering met behulp van een non-lineaire formule is mogelijk met een waarde van 1 procent tot en met 99 procent. De maximale schaallengte bedraagt 200 punten.

Punten lineair

De cijfers worden berekend op basis van twee lineaire formules. Het breekpunt tussen de twee formules wordt bepaald bij de grens van het cijfer 1,0 of het einde van de schaallengte. Het instellen van een normering met behulp van een lineaire formule is mogelijk met een waarde van 1 punt tot en met 200 punten. De maximale schaallengte bedraagt 200 punten.

Punten non-lineair

De cijfers worden berekend op basis van twee lineaire formules. Het breekpunt bij een voldoende (het cijfer 5,0, 5,5 of 6,0) wordt bepaald met behulp van het gekozen aantal punten. Het instellen van een normering met behulp van een non-lineaire formule is mogelijk met een waarde van 1 punt tot en met 200 punten. De maximale schaallengte bedraagt 200 punten.

Disclaimer

De berekeningen van cijfersberekenen.nl worden uiterst zorgvuldig uitgevoerd. Ondanks het grootste vertrouwen in de gehanteerde formules, kan cijfersberekenen.nl de juistheid van de gepubliceerde informatie nooit garanderen. Het gebruik van de website geschiedt daarom volledig op het risico en de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bezoek ook eens aardrijkskun.de, agenda-abonnement.nl of kasgeldtellen.nl. cijfersberekenen.nl gebruikt geen cookies. © Copyright 2014-2024. Alle rechten voorbehouden.

Made with in Zwolle