Je nieren zijn je leven

Scan de QR-code en doneer eenmalig en veilig via iDeal aan de Nierstichting.

De collecteweek van de Nierstichting is van 13 t/m 19 september 2020.

cijfersberekenen.nl is hét online hulpmiddel voor docenten bij het berekenen van cijfers voor een toets!
cijfersberekenen.nl is hét online hulpmiddel voor docenten bij het berekenen van cijfers voor een toets!

Je nieren zijn je leven

Klik hier en doneer eenmalig en veilig via iDeal aan de Nierstichting.

De collecteweek van de Nierstichting is van 13 t/m 19 september 2020.cijfersberekenen.nl is hét online hulpmiddel voor docenten bij het berekenen van cijfers voor een toets!
cijfersberekenen.nl is hét online hulpmiddel voor docenten bij het berekenen van cijfers voor een toets!

cijfersberekenen.nl is hét online hulpmiddel voor docenten bij het berekenen van cijfers voor een toets!

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Instellingen

Voldoende

JuistOnjuistCijfer
20,000,0010
19,900,1010
19,800,2010
19,750,2510
19,700,3010
19,600,4010
19,500,5010
19,400,6010
19,300,7010
19,250,7510
19,200,8010
19,100,9010
19,001,0010
18,901,1010
18,801,209
18,751,259
18,701,309
18,601,409
18,501,509
18,401,609
18,301,709
18,251,759
18,201,809
18,101,909
18,002,009
17,902,109
17,802,209
17,752,259
17,702,309
17,602,409
17,502,509
17,402,609
17,302,709
17,252,759
17,202,809
17,102,909
17,003,009
16,903,109
16,803,209
16,753,259
16,703,309
16,603,408
16,503,508
16,403,608
16,303,708
16,253,758
16,203,808
16,103,908
16,004,008
15,904,108
15,804,208
15,754,258
15,704,308
15,604,408
15,504,508
15,404,608
15,304,708
15,254,758
15,204,808
15,104,908
15,005,008
14,905,108
14,805,208
14,755,258
14,705,308
14,605,408
14,505,508
14,405,607
14,305,707
14,255,757
14,205,807
14,105,907
14,006,007
13,906,107
13,806,207
13,756,257
13,706,307
13,606,407
13,506,507
13,406,607
13,306,707
13,256,757
13,206,807
13,106,907
13,007,007
12,907,107
12,807,207
12,757,257
12,707,307
12,607,407
12,507,507
12,407,607
12,307,707
12,257,757
12,207,806
12,107,906
12,008,006
11,908,106
11,808,206
11,758,256
11,708,306
11,608,406
11,508,506
11,408,606
11,308,706
11,258,756
11,208,806
11,108,906
11,009,006
10,909,106
10,809,206
10,759,256
10,709,306
10,609,406
10,509,506
10,409,606
10,309,706
10,259,756
10,209,806
10,109,906
10,0010,006
   

Onvoldoende

JuistOnjuistCijfer
9,9010,105
9,8010,205
9,7510,255
9,7010,305
9,6010,405
9,5010,505
9,4010,605
9,3010,705
9,2510,755
9,2010,805
9,1010,905
9,0011,005
8,9011,105
8,8011,205
8,7511,255
8,7011,305
8,6011,405
8,5011,505
8,4011,605
8,3011,705
8,2511,755
8,2011,805
8,1011,905
8,0012,005
7,9012,105
7,8012,205
7,7512,254
7,7012,304
7,6012,404
7,5012,504
7,4012,604
7,3012,704
7,2512,754
7,2012,804
7,1012,904
7,0013,004
6,9013,104
6,8013,204
6,7513,254
6,7013,304
6,6013,404
6,5013,504
6,4013,604
6,3013,704
6,2513,754
6,2013,804
6,1013,904
6,0014,004
5,9014,104
5,8014,204
5,7514,254
5,7014,304
5,6014,404
5,5014,503
5,4014,603
5,3014,703
5,2514,753
5,2014,803
5,1014,903
5,0015,003
4,9015,103
4,8015,203
4,7515,253
4,7015,303
4,6015,403
4,5015,503
4,4015,603
4,3015,703
4,2515,753
4,2015,803
4,1015,903
4,0016,003
3,9016,103
3,8016,203
3,7516,253
3,7016,303
3,6016,403
3,5016,503
3,4016,603
3,3016,702
3,2516,752
3,2016,802
3,1016,902
3,0017,002
2,9017,102
2,8017,202
2,7517,252
2,7017,302
2,6017,402
2,5017,502
2,4017,602
2,3017,702
2,2517,752
2,2017,802
2,1017,902
2,0018,002
1,9018,102
1,8018,202
1,7518,252
1,7018,302
1,6018,402
1,5018,502
1,4018,602
1,3018,702
1,2518,752
1,2018,802
1,1018,901
1,0019,001
0,9019,101
0,8019,201
0,7519,251
0,7019,301
0,6019,401
0,5019,501
0,4019,601
0,3019,701
0,2519,751
0,2019,801
0,1019,901
0,0020,001
   

Weergave

Opties

Opties

Informatie

Normeringsterm (n-term)

De cijfers worden berekend op basis van vijf lineaire formules, strikt volgens de algoritmen van Cito en het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De breekpunten worden bepaald met behulp van de gekozen normeringsterm. Het instellen van een normeringsterm is mogelijk met een waarde van normeringsterm 0,0 tot en met 2,0. De maximale schaallengte bedraagt 200 punten.

Fouten per punt

De cijfers worden berekend op basis van twee lineaire formules. Het breekpunt tussen de twee formules wordt bepaald bij de grens van het cijfer 1,0 of het einde van de schaallengte. Het instellen van een normering met behulp van fouten is mogelijk met een waarde van 0,5 fout per punt tot en met 25 fouten per punt. De maximale schaallengte bedraagt 200 punten.

Percentage lineair

De cijfers worden berekend op basis van twee lineaire formules. Het breekpunt tussen de twee formules wordt bepaald bij de grens van het cijfer 1,0 of het einde van de schaallengte. Het instellen van een normering met behulp van een lineaire formule is mogelijk met een waarde van 1 procent tot en met 99 procent. De maximale schaallengte bedraagt 200 punten.

Percentage non-lineair

De cijfers worden berekend op basis van twee lineaire formules. Het breekpunt bij een voldoende (het cijfer 5,0, 5,5 of 6,0) wordt bepaald met behulp van het gekozen percentage. Het instellen van een normering met behulp van een non-lineaire formule is mogelijk met een waarde van 1 procent tot en met 99 procent. De maximale schaallengte bedraagt 200 punten.

Punten lineair

De cijfers worden berekend op basis van twee lineaire formules. Het breekpunt tussen de twee formules wordt bepaald bij de grens van het cijfer 1,0 of het einde van de schaallengte. Het instellen van een normering met behulp van een lineaire formule is mogelijk met een waarde van 1 punt tot en met 200 punten. De maximale schaallengte bedraagt 200 punten.

Punten non-lineair

De cijfers worden berekend op basis van twee lineaire formules. Het breekpunt bij een voldoende (het cijfer 5,0, 5,5 of 6,0) wordt bepaald met behulp van het gekozen aantal punten. Het instellen van een normering met behulp van een non-lineaire formule is mogelijk met een waarde van 1 punt tot en met 200 punten. De maximale schaallengte bedraagt 200 punten.

Disclaimer

De berekeningen van cijfersberekenen.nl worden uiterst zorgvuldig uitgevoerd. Ondanks het grootste vertrouwen in de gehanteerde formules, kan cijfersberekenen.nl de juistheid van de gepubliceerde informatie nooit garanderen. Het gebruik van de website geschiedt daarom volledig op het risico en de verantwoordelijkheid van de gebruiker. cijfersberekenen.nl gebruikt geen cookies. © Copyright 2014-2020. Alle rechten voorbehouden. Steun cijfersberekenen.nl met een donatie via iDeal of een bestelling bij Ben, Coolblue, Simyo of T-Mobile. agenda-abonnement.nl. kasgeldtellen.nl.

Made with in Zwolle